ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1
กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 1
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1